Vivitrust
Promotii

Detalii despre Schema de ajutor de stat HoReCa 2

Buget majorat la 750 milioane EUR și o nouă formulă de calcul pentru ajutoare

Mai jos gasiti detalii despre Schema de ajutor de stat HoReCa 2

Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a publicat in dezbatere publica proiectul schemei de ajutor de stat HoReCa 2 ce are ca obiectiv general acordarea de sprijin financiar din fonduri publice nationale pentru intreprinderile mici si mijlocii si intreprinderile mari din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, agentiilor de turism licentiate si ghizilor de turism atestati, a caror activitate economica a fost afectata de conflictul armat din Ucraina.

Statul urmează să acorde restaurantelor, hotelurilor, organizatorilor de spectacole, agențiilor de turism și altor firme afectate de scumpiri noi ajutoare, dintr-un buget de până la 750 de milioane de euro, prin Schema HoReCa2.

Proiectul de OUG vine cu o serie de modificări față de schema HoReCa 2 propusă tot de MAT acum două săptămâni: bugetul promis crește de la 550 de milioane de euro la 750 de milioane de euro, se schimbă și formula de calcul pentru ajutoare și se mai lungește puțin și lista de coduri CAEN eligibile.

Noile ajutoare promise de minister ar urma să combată „efectele negative care influenţează situaţia economică”, în contextul războiului din Ucraina și al sancțiunilor economice aplicate Federației Ruse.

Cei de la MAT spun că s-au înregistrat „creșteri ale prețurilor la energie electrică cu 21,87% în mai 2022 față de decembrie 2021, si la gaze cu 23,2% raportat la aceeasi perioadă”.

În urma unei ședințe de consultări cu patronate din HoReCa și Turism, MAT a făcut acum un proiect de ordonanță de urgență privind instituirea schemei HoReCa2. Proiectul necesită aprobarea de către Guvern și publicarea în Monitorul Oficial.

Detalii despre Schema de ajutor de stat HoReCa 2

„Bugetul Schemei este estimat la 750 milioane euro, echivalent în lei,  prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari” – se arată în propunerea de ordonanță de urgență a MAT. Banii ar urma să fie asigurați din bugetul de stat, dar momentan bugetul rectificat în august 2022 nu prevede decât credite de angajament de 50 de milioane de lei pentru HoReCa2.

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, toți aplicanții vor primi bani, proporțional cu sumele cerute, chiar dacă mai puțin decât au solicitat.

Schema se derulează de la data intrării în vigoare a viitoarei ordonanțe de urgență până la data limită impusă de Cadrul Temporar Ucraina, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație. Cadrul Temporar Ucraina al Uniunii Europene este programat să se încheie la finalul anului 2022, dar, teoretic, se mai poate prelungi, în funcție de evoluția situației, așa cum a fost și în cazul Cadrului Temporar COVID-19.

Înscrierile se vor face electronic, prin portalul de granturi IMM Recover.

Dupa obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prezenta schema de ajutor va fi aprobata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Platile din cadrul Schemei se efectueaza prin intermediul bancilor comerciale partenere in program. Beneficiarii eligibili declarati admisi, vor deschide conturi curente distincte aferente cererii de finantare la institutia partenera pentru care au optat in cererea de finantare. In cadrul Schemei, aplicantii pot opta pentru institutia de credit partenera o singura data si nu pot schimba optiunea exprimata la inscriere pe parcursul implementarii Schemei.

Beneficiarii de ajutor de stat prin Schema HoReCa 2

Beneficiarii de ajutor de stat prin Schema HoReCa 2 vor fi structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri / unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenții de turism licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

Aceste afaceri trebuie să fie deținute de sau organizate ca întreprinderi înființate în baza:

  • Legii societăților nr. 31/1990,
  • Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată,
  • sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri (SRL-D).

În proiectul de OUG, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, la cererea patronatelor, a modificat formula de calcul pentru Pilonul 1, astfel încât ajutorul să nu se mai raporteze la anul 2021. De asemenea, calculul ține cont de activitatea firmei pe codul CAEN eligibil.

Noile formule de calcul propuse pentru Schema HoReCa 2

 A) Pentru Pilonul 1, la momentul înscrierii, aplicanții vor avea obligația încărcării în aplicația informatică a următoarelor documente și informații:
a) un raport de expertiză contabilă, care va cuprinde valoarea cheltuielilor din exploatare aferente activității codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022;
b) o estimare a reprezentantului legal al societății aplicante a valorii cheltuielilor de exploatare aferente activității codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate pentru perioada 1 Octombrie – 31 decembrie 2022;
c) valoarea costurilor lunare cu energia și/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 și o estimare a costurilor cu energia și/sau gazul aferente 1 Octombrie – 31 decembrie 2022.

Aplicația va calcula diferența dintre totalul cheltuielilor de exploatare (pentru perioada 1 Februarie – 31 decembrie 2022, valori reale și estimate) și totalul costurilor cu energia electrică și/sau gazul (pentru perioada 1 Februarie – 31 decembrie 2022, valori reale și estimate) și va aplica un procent de 25% la această diferență, rezultând valoarea denumită în continuare VSP1 (Valoare Solicitată Pilon 1).

B) Pentru Pilonul 2, la momentul înscrierii, aplicanții vor avea obligația încărcării în aplicația informatică a următoarelor documente și informații:
a) În vederea calculului prețului mediu unitar (P ref) aferent costurilor cu energia electrică și/sau gaz din anul 2021, aplicantul va încărca în aplicație totalitatea facturilor și a documentelor de plată ale acestor tipuri de cheltuieli și va edita valorile lunare în câmpurile existente în sistemul informatic.
b) În vederea identificării prețului unitar / KwH aferent lunii Septembrie 2022 (PS), aplicantul va încărca în aplicație facturile și documentele de plată aferent consumului din luna Septembrie 2022 atât pentru gaz cât și energie electrică și va edita valoarile lunare în câmpul existent în sistemul informatic;
Aplicația informatică va calcula, pentru fiecare tip de cheltuială energie electrică sau gaz creșterea prețului pe care beneficiarul îl plătește pe unitate consumată ca diferență dintre prețul unitar / KwH aferent lunii Septembrie 2022 (PS) și 200% din prețul mediu unitar (P ref);
c) În vederea calcului costului eligibil, în conformitate cu facturile lunare cu energia și/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 și o estimare a consumului cu energia și/sau gazul aferente 1 Octombrie – 31 decembrie 2022, aplicantul va edita numărul de Kw consumat pentru fiecare tip de cheltuială în parte, iar aplicația va calcula 30% din produsul numărului de kilowati consumați în perioada eligibilă și creșterea prețului pe care beneficiarul îl plătește pe unitate consumată, după următoarea formulă simplificată:

i) CE = (P (t) — P (ref) * 2) * q (t)
ii) P (S) – prețul unitar plătit de întreprindere într-o anumită lună din perioada eligibilă
iii) P (ref) –  prețul unitar plătit de întreprindere în medie în perioada de referință
iv) q (t) – numărul de unități de gaze naturale și/sau energie electrică achiziționate de întreprindere în perioada eligibilă
v) S – luna Septembrie 2022 din perioada eligibilă

Aplicația va însuma valorile rezultate de 30% din costurile eligibile pentru ambele cheltuieli (energie electrică și gaz) și va afișa Valoarea Solicitată Pilon 2 (VSP2).

Se calculează automat de către aplicația informatică totalul eligibil aferent celor doi piloni respectiv VSP1+VSP2, denumit în continuare VTS (Valoare Totală Solicitată);

Se calculează automat, de către aplicația informatică, prorata per aplicant, ca procent al Valoarii Totale Solicitată (VTS) din bugetul solicitat aferent tuturor aplicanților declarați admiși la finanțare în urma etapei de preverificare;

Aplicanții vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni.

Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depășește 500.000 EUR pe grup-întreprindere așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă în limita de timp impusă de Cadrul Temorar Ucraina.

Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.

Pentru mai multe update-uri si  detalii despre Schema de ajutor de stat HoReCa 2 urmariti site-ul Vivitrust, sau luati legatura cu unul din consultantii nostri

Consultanta gratuita

Comentarii

Produse recomandate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE | TERMENI SI CONDITII | CONTACT |ANPC

Detalii despre Schema de ajutor de stat HoReCa 2 - VivitrustDetalii despre Schema de ajutor de stat HoReCa 2 - Vivitrust